Prezydent miasta Jacek Wójcicki w towarzystwie wiceprzewodniczącego rady miasta Sebastiana Pieńkowskiego i wiceprezydenta Jacka Szymankiewicza spotkali się w poniedziałek z dziennikarzami, żeby poinformować o wypracowanym kompromisie w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 
- Wprowadzamy 60 procent bonifikaty od opłaty jednorazowej – powiedział prezydent Jacek Wójcicki. – Uchwała, którą poddamy pod głosowanie radnym, jest kompromisem. Dzięki niemu, w ciągu dwudziestu lat w kieszeniach mieszkańców Gorzowa pozostanie trzydzieści sześć milionów złotych – dodał.
 
 
- Dziękuję panu prezydentowi, że podjął z nami rozmowy i wspólnie wypracowaliśmy model prawa, który będzie służył również innym samorządom – powiedział wiceprzewodniczący rady miasta Sebastian Pieńkowski. – Mieszkańcy miasta mogą być zadowoleni, bo jest większość w radzie miasta, która poprze wypracowany projekt. Dzięki temu to, co zapisane jest w konstytucji – własność, w końcu trafi do obywateli. Kompromis będzie służył mieszkańcom Gorzowa – stwierdził Sebastian Pieńkowski.
 
Jacek Szymankiewicz, zastępca prezydenta miasta, poinformował o procedurze przyjęcia uchwały. – Bonifikaty będą na poziomie 60 procent opłaty jednorazowej. Osobne rozwiązania proponujemy dla właścicieli uczestniczących w rządowym programie Tania Działka Budowlana. Chcemy, by warunki, na jakich dokonają przekształcenia, odbyły się na podobnych zasadach – powiedział Jacek Szymankiewicz. - To są nasze zobowiązania, wynikające z zawartego kompromisu - dodał.
 
- Uchwała stanowi akt prawa miejscowego – powiedział wiceprezydent Szymankiewicz. – Po uchwaleniu przez radę, musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Zacznie obowiązywać 14 dni po publikacji - przypomniał.
 
Wiesław Ciepiela
Rzecznik prasowy
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją