Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.od 20 marca 2019 roku prowadzi spotkania w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. w budynku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

W tym roku Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. zorganizowało w dniach od 20 marca do 11 kwietnia 2019 przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn, a także dla kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych.

W ramach promocji naszego zawodu funkcjonariusze Wydziału Prewencji będą w tym okresie prowadzić cykl spotkań z młodzieżą z terenu powiatu gorzowskiego. Spotkania będą odbywać się z kandydatami, którzy stawili się do Wojskowej Komisji Uzupełnień w ramach kwalifikacji wojskowej .

Celem spotkania jest zachęcenie młodych ludzi do pracy w Policji. Prowadzący bardzo szczegółowo przedstawiają aktualnie obowiązujące zasady naboru do służby w Policji. Informują o możliwościach zatrudnienia oraz etapach postępowania kwalifikacyjnego.

W dniu dzisiejszym podczas rozmowy z kandydatami policjantka przekazała szczegółowe informacje o tym jak zostać policjantem oraz odpowiadała na zadawane pytania.

 

Przypominamy!!!!

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych,podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest się gotowym podporządkować

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przed złożeniem dokumentów dokładnie proszę się zapoznać się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Są w nich wskazane daty poszczególnych dni w danym miesiącu, w których prowadzone są spotkania informacyjne z kandydatami.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Policji serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na ul. Wyszyńskiego 122.

 

opracowała:

kom.Magdalena Ziętek

Wydział Prewencji

KMP w Gorzowie Wlkp.