W marcu liczba osób bez pracy w naszym mieście nieznacznie zmniejszyła się; stopa bezrobocia wyniosła 2,7 %, podczas gdy w lutym było to 2,8 %. Podobnie w powiecie gorzowskim, gdzie spadła z 4,8 do 4,6 %.
 
Bez zmian pozostają proporcje; na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 56,4 i 61,2 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 22,4 % (323 osoby), a powyżej 50 lat – 29,8 % (431 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (27,6 % - 308 osób), a co czwarty ma ponad 50 lat (28,8 % - 322 osoby).
 
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosi 5,7 %, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,3 %.
 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (12,4 %), strzelecko-drezdeneckim (11,8 %) i krośnieńskim (9,8 %), a najniższą w Gorzowie (2,7 %), w powiecie słubickim (3,1 %) i w Zielonej Górze (3,5 %).
 
W marcu 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 4 415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 65 więcej niż w lutym. Najwięcej w Gorzowie (992) oraz powiecie żarskim (417).
 
Na koniec marca 2019 r. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 22 201 bezrobotnych, w tym 12 907 kobiet, które stanowiły 58,1 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 145 osób (o 4,9 %). W stosunku do marca 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 661 osób (o 10,7%).
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją