Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

W maju w Gorzowie stopa bezrobocia wynosiła 2,4 %, a w powiecie gorzowskim 4 %.
 
W województwie lubuskim odsetek ludzi bez pracy to 5,4 %.
 
Bez zmian pozostają proporcje; na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 60,3 i 63,9 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 21,1 % (287 osób), a powyżej 50 lat – 31,3 % (425 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (25,7 % - 249 osób), a prawie co trzeci ma ponad 50 lat (30,2 % - 292 osoby).
 
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5 %, natomiast w podregionie zielonogórskim 5,7 %.
 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (11,3 %), strzelecko-drezdeneckim (9,6 %) i krośnieńskim (8,9 %), a najniższą w Gorzowie (2,4 %), w powiecie słubickim (2,8 %) i w Zielonej Górze (3,2 %).
 
W maju 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 4 267 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 134 więcej niż w kwietniu. Najwięcej w Gorzowie (986) oraz powiecie wschowskim (502).
 
Na koniec maja 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 20 211 bezrobotnych, w tym 12 069 kobiet, które stanowiły 59,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 617 osób (o 3 %). W stosunku do maja 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 654 osoby (o 11,6 %).

 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją