Image

Wykonawca projektu: stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów. Projekt jest współfinansowany przez POWIAT GORZOWSKI.

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO „DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU GORZOWSKIEGO - ZABYTKI RUCHOME, KATEGORIE I PRZYKŁADY - PRZYCZYNEK DLA TURYSTYKI”

Wykonawca projektu: stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów.

Projekt jest współfinansowany przez POWIAT GORZOWSKI.

Trwają prace inwentaryzacyjne, czyli zbieranie materiałów do opracowania merytorycznego, dokumentującego działy kultury materialnej w gminach powiatu gorzowskiego. Równocześnie robimy dokumentację fotograficzną i filmową. Interesują nas tzw. zabytki ruchome, będące dziełem człowieka i związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki - obiekty, eksponaty/artefakty z rejonu powiatu gorzowskiego, słabo dotychczas udokumentowane, które chcemy przedstawić szerszej społeczności.

Planujemy wykonać:

1. broszurę promocyjno-informacyjną opisującą wybrane, ciekawsze kolekcje dziedzictwa materialnego powiatu gorzowskiego;

2. krótki film reklamowy przedstawiający dziedzictwo kulturowe powiatu - zabytki ruchome;

3. wystawę/ekspozycję ww. zakresie tematycznym, która odbędzie się w lipcu 2019. O dokładnym terminie i miejscu wystawy będziemy informować.

Chcemy pokazać dawne tradycyjne rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, browarnictwo, pszczelarstwo, militaria i inne działy poprzez zaprezentowanie zabytków ruchomych, znajdujących się w zasobach lokalnych instytucji, np. muzea, parki krajobrazowe itp. oraz w prywatnych kolekcjach mieszkańców powiatu gorzowskiego z gmin: Santok, Bogdaniec, Kłodawa, Witnica i Kostrzyn nad Odrą. Projekt zakończy się w sierpniu 2019.

Na zdjęciu przykłady eksponatów z prywatnej kolekcji - zabytkowe kufle do piwa.

 

 

 

 

 


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Gorzów Wielkopolski: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO „DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU GORZOWSKIEGO - ZABYTKI RUCHOME, KATEGORIE I PRZYKŁADY - PRZYCZYNEK DLA TURYSTYKI”