Dom Pomocy Społecznej im. Marie Juchacz przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walczaka 42 otrzymały ponad 555 tys. złotych wsparcia. Środki przekazał Lubuski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.
 
Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawienie komfortu mieszkańców placówek oraz ich bieżącą działalność. Są to m.in. usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 
Wojewoda Lubuski przekazał również część środków na podwyższenie dotacji na mieszkańca domu pomocy społecznej przyjętego do domu przed 1 stycznia 2004 r. (na tzw. „starych zasadach”) lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.
 
Anna Firlej
Wydział Spraw Społecznych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją