Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

 Rowerzyści mogą już korzystać z nowej ścieżki, która została wybudowana wzdłuż wyremontowanej ulicy Piłsudskiego.
 
Do końca listopada wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Żwirowej (od ul. Roosevelta do Błotnej), dzięki czemu poprawią się warunki bezpieczeństwa rowerzystów wyjeżdżających z os. Piaski w stronę centrum miasta.
 
 
Kolejna ścieżka rowerowa, która wiedzie od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Czereśniową w kierunku ronda Piłsudskiego, dalej skręca w dół i al. ks. Andrzejewskiego oraz ul. Roosevelta łączy się z drogą rowerową na ul. Słowiańskiej, a także budowanym odcinkiem do Błotnej, wkrótce zostanie oficjalnie oddana do użytku.
 
Rozbudowa odcinka na ulicy Żwirowej, na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Słowiańską do skrzyżowania z ul. Błotną, oprócz budowy ciągu rowerowego, obejmuje przebudowę ciągu pieszego, budowę nasypu drogowego o długości 248 m (i związaną z tym przebudowę ogrodzenia ogrodów działkowych) oraz przebudowę skrzyżowania ul. Żwirowej i Błotnej w zakresie zmiany geometrii.
 

 
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją