Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Pracownicy spółki Inneko RCS codziennie od rana sprzątają z suchych liści m.in. miejskie chodniki, parkingi i zatoki postojowe. Efekty ich pracy widać m.in. w śródmieściu Gorzowa i na Zawarciu.
 
 
Prace są wykonywane przez załogę operatorów zamiatarek ulicznych, zgodnie z harmonogramem (mechanicznego oczyszczania dróg, a także ręcznego oczyszczania pasm i zatok postojowych oraz opasek bezpieczeństwa). Do zadań sprzątających należy też utrzymanie drożności wpustów ulicznych.
 
 
Prosimy kierowców, aby pozostawiając swoje samochody na parkingach, zwracali uwagę na znaki informujące o planowanych pracach. Zaparkowane pojazdy bardzo utrudniają nam sprzątanie – powiedziała brygadzistka Elżbieta Pajdzik.
 
We wtorek ekipa Inneko RCS porządkowała teren przy ul. Kasprzaka oraz Armii Polskiej.
 
 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
 
W przypadku uchylania się przez właściciela od tego obowiązku, grozi mu kara grzywny, nałożona przez Sąd, w wysokości do pięciu tysięcy złotych.
 
Ewa Iwańska
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją