W ramach  Miejskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej pod hasłem „Idź obok mnie” i działań profilaktycznych organizowane są dwa konkursy: „W rodzinie - Forum Pozytywnych” oraz „Dom – wszystkie uczucia duże i małe”, adresowane do różnych grup wiekowych.
 
„W rodzinie - Forum Pozytywnych” to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Mogą w nim wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje gorzowskich szkół podstawowych. Wszystkie zadania w ramach konkursu będą zadaniami wykonywanymi w grupie. Będą one miały formę różnorodnych zadań (plakat, test wiedzy, kalambury, mediacja). Podczas Forum nastąpi spotkanie pedagogów szkolnych – moderowana dyskusja na temat możliwości realizacyjnych dotyczących profilaktyki oraz systemu wsparcia szkół w sytuacji kryzysowej.
 
Zgłoszenia udziału w Forum należy przekazać telefonicznie – 694 482 891 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 27 października 2019 r. Zespoły biorące udział w konkursie otrzymają nagrody i okolicznościowe pamiątki. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w załączonym Regulaminie.
 
Forum Pozytywnych odbędzie się 29 października o godz. 14.00, w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego, przy ul Kazimierza Wielkiego 65b w Gorzowie Wielkopolskim.
 
„Dom – wszystkie uczucia duże i małe” to konkurs kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.jego przedmiotem jest przygotowanie krótkiego filmiku mającego na celu ukazanie rodziny oczami młodych osób wkraczających w dorosłe życie. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany samodzielnie przez twórców, za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp.  Filmiki powinny być możliwe do edytowania w programach umożliwiających odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
 
Filmik nie może być dziełem profesjonalisty. A jego długość nie powinna przekraczać 10 minut. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie lub w parach. Jeden uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie dowolną ilość prac. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Film nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycznych, zagrażać fizycznemu, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. Szczegóły techniczne zostały określone w załączonym Regulaminie konkursu.
 
Termin zgłaszania prac do konkursu „Dom – wszystkie uczucia duże i małe” upływa 15 listopada 2019r. Prace można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy ul. Bohaterów Westerplatte 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Do każdego filmiku należy wypełnić i załączyć kartę zgłoszeniową. Wzór karty można pobrać ze strony www.tzngorzow.pl oraz w biurze PTZN (wzór karty w załączeniu).
 
Zwycięzca otrzyma nagrodę o równowartości 1000 zł. Zostaną także przyznane II i III nagroda oraz wyróżnienia. Zwycięski film zostanie zaprezentowany podczas Konferencji „Profilaktyka w rodzinie – równowaga serca i rozumu”.
 
Organizatorem Kampanii jest Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii we współpracy z Miastem Gorzowem Wielkopolskim. Główne treści kampanii koncentrują się na rodzinnych czynnikach chroniących przed niebezpiecznym korzystaniem z alkoholu i innymi ryzykownymi zachowaniami. Zadanie realizowane jest ze środków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz zasobów finansowych TZN.
 
Wszelkich informacji udziela organizator pod nr tel. 694 482 891 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Sylwia Krasińska
Wydzial Spraw Społecznych
 
Fot. Daniel Adamski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki