Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Pod hasłem „Wielość w Jedności” w sobotę przy świątecznym stole spotkali się przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Wigilia Kultur i Narodów stała się w Gorzowie „znakiem” nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i symbolem integracji mieszkańców regionu o różnych korzeniach.
 
Corocznie Wigilia Kultur i Narodów upływa w ciepłej, rodzinne atmosferze. Tradycyjnie, podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, ludowej muzyki i tańca oraz prezentacji obrzędów. Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy świąteczne, a wielu z gości było w tradycyjnych strojach.
 
 
Był dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Spotkanie miało charakter wielopokoleniowy; przy stołach zasiadła starszyzna, ich dzieci i wnuki.
 
 
W tym roku udział w wigilijnym spotkaniu uczestniczyli m.in.: Łemkowie, Górale Bukowińscy, Poleszucy, Ukraińcy, Lwowiacy, Wilniucy, przedstawiciele społeczności żydowskiej i romskiej.
 
 
Naszą powinnością jest kultywowanie tradycji przodków, a ci przyjechali na te ziemie z różnych zakątków. W ten sposób pokazujemy, że bogactwem naszej społeczności jest wielokulturowość, która nie powinna nas dzielić, lecz wzbogacać i łączyć – przypomnieli Ewa i Edward Dębiccy.
 
 
Wiceprezydent Małgorzata Domagała, w imieniu prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego i przewodniczącego Rady Miasta Jana Kaczanowskiego, uczestnikom wigilii złożyła życzenia, aby te święta były radosne i pełne miłości i aby każdy dzień do świąt był wyjątkowy.
 
 
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy oraz Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją