UM Gorzów Wielkopolski świętuje Dzień Teatru: Kultura w centrum uwagi
W naszym mieście teatr odgrywa kluczową rolę, będąc nie tylko miejscem kultury, ale i sercem pulsującym historią i pasją twórców. W tym roku ponownie mieliśmy okazję świętować Dzień Teatru, wydarzenie, które podkreśla znaczenie tej formy sztuki dla społeczności lokalnej i świata. Z tej okazji, warto przypomnieć sobie historię i osiągnięcia naszego Teatru im. Juliusza Osterwy, który od lat jest świadkiem i uczestnikiem kulturalnego życia miasta.
  • Teatr w naszym mieście rozpoczął swoją działalność w 1946 roku, stając się domem dla sztuki i kultury.
  • Juliusz Osterwa, wybitna postać teatralna, jest patronem teatru od 1957 roku.
  • Prezydent miasta złożył życzenia zespołowi teatru, podkreślając wartość i znaczenie teatru dla społeczności.
  • Teatr im. Juliusza Osterwy angażuje się w liczne projekty kulturalne, edukacyjne i artystyczne, będąc ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta.

Historia Teatru im. Juliusza Osterwy w naszym mieście jest bogata i pełna znaczących momentów. Swój początek miała w styczniu 1946 roku, kiedy to zainaugurowano działalność spektaklem „Stary kawaler”. Od tamtej pory, teatr nieprzerwanie tworzy przestrzeń dla wyrazu artystycznego i dialogu z odbiorcami. Warto wspomnieć, że w 1947 roku, po krótkiej przerwie w działalności, teatr wznowił swoje przedstawienia, co świadczy o niezłomnej pasji i determinacji twórców.

W słowach skierowanych do zespołu teatru, prezydent Jacek Wójcicki podkreślił, jak ważną rolę teatr odgrywa w życiu społeczności: Teatr jest i będzie zawsze przestrzenią, gdzie każdy gest i słowo ma swoje miejsce i znaczenie, gdzie wszyscy jesteśmy sobie równi i gdzie odnajdujemy naszą, wspólną - ludzką naturę. Te słowa doskonale oddają ducha teatru, jako miejsca, które nie tylko bawi, ale również uczy i inspiruje.

Teatr im. Juliusza Osterwy nieprzerwanie angażuje się w życie kulturalne miasta, biorąc udział w licznych projektach, takich jak „Dobry wieczór Gorzów” czy Gorzowskie Spotkania Teatralne. Działalność teatru, jego udział w życiu społeczności, a także nieustanne dążenie do doskonałości artystycznej, są dowodem na to, że teatr jest żywą i dynamiczną częścią naszej lokalnej kultury.

W związku z tym, warto pamiętać o roli, jaką teatr odgrywa w naszym życiu, będąc nie tylko miejscem rozrywki, ale i refleksji nad otaczającym nas światem. Dzień Teatru jest doskonałą okazją, by docenić tę wyjątkową formę sztuki i wszystkich tych, dzięki którym teatr w naszym mieście może prężnie się rozwijać.


Opierając się na: UM Gorzów Wielkopolski