Tarasy nad Wartą niebezpieczne po zalaniu - wciąż zamknięte dla mieszkańców
Mimo opadającego poziomu wody w rzece, tarasy bulwarowe pozostają zamknięte dla spacerowiczów. Zalecenia specjalisty wskazują, że niezbędne są dalsze prace remontowe, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.
  1. Woda w rzece systematycznie opada, odsłaniając zalane wcześniej tarasy.
  2. Specjalistyczna ekspertyza wykazała ubytki i zapadnięcia w kostce brukowej.
  3. Zalecono dokończenie prac porządkowych oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw.
  4. Ostateczne udostępnienie tarasów planowane jest po zakończeniu wszystkich prac remontowych.

Ekspertyza przeprowadzona przez specjalistę na zlecenie GRH ujawniła liczne uszkodzenia infrastruktury tarasów, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla odwiedzających. Uszkodzenia kostki brukowej, które powstały w wyniku długotrwałego zalewu, wymagają natychmiastowej interwencji remontowej, aby zapobiec potencjalnym wypadkom.

Natomiast Wydział Promocji i Informacji zapewnia, że wszystkie działania są prowadzone z najwyższą starannością, a bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Ostateczne otwarcie tarasów nastąpi tylko wtedy, gdy wszystkie prace zostaną zakończone, a bezpieczeństwo na tarasach będzie mogło być w pełni gwarantowane. Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić informacje na temat postępów prac, aby dowiedzieć się, kiedy będą mogli ponownie korzystać z tych przestrzeni bez obaw.

Przywrócenie tarasów do stanu umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie jest kluczowe nie tylko dla mieszkańców pragnących spędzać czas na świeżym powietrzu, ale także dla ożywienia lokalnej działalności turystycznej i rekreacyjnej. Odpowiedzialność za monitoring postępu prac i komunikację z mieszkańcami spoczywa na właściwych jednostkach administracyjnych, które zapewniają, że każdy krok w tym procesie jest dokładnie planowany i realizowany z należytą starannością.


UM Gorzów Wielkopolski