We wtorek /9 kwietnia/ Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Fabian Rogala podpisał porozumienie ze specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, Panem Łukaszem Krzeszowskim reprezentującym Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., w sprawie realizacji na terenie Gorzowa Wlkp. międzynarodowego programu wczesnej interwencji FRED GOES NET. Program rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwo Zdrowia, a jego odbiorcami są młodzi ludzie, którzy zostali odnotowani w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Głównym celem FRED GOES NET jest ograniczenie rozwoju ryzyka rozwoju uzależnienia przy współpracy specjalistów z instytucji, które walczą z problemem uzależnień, w tym Policji.

FRED GOES NET to program wczesnej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób w wieku 14-22 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy i co za tym idzie wchodzą także w konflikt z prawem. Funkcjonariusze Komendy Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. włączając się do realizacji programu będą rozmawiać i informować młodych ludzi u których odnotowano po raz pierwszy bądź zauważono używanie alkoholu czy narkotyków, o możliwości skorzystania z cyklu zajęć w ramach programu FRED GOES NET. Spotkania organizowane są w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp.,a wszelkie informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 507 527 687. Policjanci podkreślają, iż udział w programie FRED GOES NET z pewnością poszerzy wiedzę osób zagrożonych uzależnieniami na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz pozwoli krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków.

 

 

 

 

mł.asp. Agata Kądziołka

Wydział Prewencji

KMP w Gorzowie Wlkp.

Pliki do pobrania

  • 33.98 MB