Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

W czwartek oficjalnie otwarto ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodawki; od rzeki Warty do ulicy Mickiewicza.
 
- To pomysł pracowników Urzędu Miasta, którzy uznali, że okolice Kłodawki trzeba oddać mieszkańcom – przypomniał prezydent Gorzowa.
 
 
- Mam nadzieję, że ruch pieszy przeniesie się z Chrobrego na ścieżkę, bo czeka nas remont tej ulicy – dodał Jacek Wójcicki.
 
- To wspaniały prezent dla Gorzowa z okazji 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej – powiedziała uczestnicząca w otwarciu ścieżki Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.
 
- Przypomnę, że celem rewitalizacji jest przywrócenie zdegradowanych, zaniedbanych i zapomnianych obszarów mieszkańcom, ale w taki sposób, który oni sami zaakceptują – uznała poseł Krystyna Sibińska, przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. rozwoju i rewitalizacji miast.
 
 
Inwestycja kosztowała 12 707 535 zł; 10,7 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych oraz w ramach ZIT-ów, wkład Miasta to prawie 2 mln zł. Inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach którego wykonano dokumentację projektową wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego.
 
Zagospodarowano siedem terenów, tj. wybudowano dwa place zabaw, jeden teren rekreacji, plac rowerowy, scenę plenerową, skwer, tzw. plac targowy, a ulica Strzelecka zyskała całkowicie nowe zagospodarowanie. Zamontowano pięć kładek przez rzekę Kłodawkę, trzy rampy, oświetlenie, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), nasadzono drzewa i krzewy.
 
Ponadto w ramach inwestycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zagospodarował dwa podwórka – przy ulicy Garbary i Łokietka. Wykonane zostały elementy małej architektury, odwodnienie, utwardzenie terenu, chodniki, tereny obsiano trawą oraz wykonano nasadzenia krzewami.
 
Wykonawcą ciągu pieszo-rowerowego była Agencja Usługowa Cap z Międzyrzecza.
 
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją