Image

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. wspólnie z zaprzyjaźnionym Powiatem Marchijsko-Odrzańskim ze wschodniej Branderburgii, przy wsparciu Euroregionu Pro Europa Viadrina, dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego.

Kongres został otwarty przez gospodarzy : Starostę Gorzowskiego, Michała Wasilewskiego oraz Wicestarostę, Magdalenę Słomińską. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Komarnicki, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Marek Surmacz, Przewodniczący Rady Powiatu, Karol Zieleński, radni powiatu, burmistrzowie, wójtowie oraz sołtysi.

          Kongres dał możliwość zdobycia nowych informacji pomocnych sołtysom w codziennej pracy, a także był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, podzielenia się problemami, a także wskazania sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w sołectwach. Wśród omawianych tematów znalazły się m. in. emerytury rolnicze, emerytury matczyne, procedury dotyczące zgłaszania wypadków do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Omówiony zastał także Program Czyste Powietrze.

          Podczas Kongresu nie zabrakło słów uznania za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz polskiej wsi. Wysoko oceniono ich ogromny wkład w rozwój powiatu. Podkreślano ich role liderów, społeczników i menagerów działań w sołectwach. Doceniano także autorytet i zaufanie, jakim cieszą się w lokalnych społecznościach.


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Gorzów Wielkopolski: IV Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego