Szkolenie dla przedsiębiorców - Dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany w przepisach (2019 r.). Zmiany w Kodeksie pracy wynikające z ustawy wdrażającej RODO - wyczerpany limit miejsc, zapraszamy do zapisów na listę rezerwową.
 
Z powodu wyczerpania limitu miejsc na szkolenie 14 czerwca, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisywania się na listę rezerwową na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości TUTAJ.
 
Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.
Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, pracowników działów kadr, przedsiębiorców działających w różnych branżach w zakresie uzyskania najistotniejszej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o zmieniających się przepisach.
 
1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi nowego sposobu prowadzenia akt pracowniczych i nowego podziału tzw. teczki pracowniczej, możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych, obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika, możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Efektem nowego Rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest powstanie nowych obowiązków po stronie pracodawcy, dlatego konieczne jest zapoznanie się pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za obszar kadrowo – płacowy z nowymi przepisami  oraz skutkami tych regulacji dla codziennej pracy.
 
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających szeroko pojętym obszarem kadrowo - płacowym.
 
Szkolenie praktyczne, z dużą ilością przykładów, case study oraz wskazówek do codziennego stosowania.
 
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadrowców, pracowników działów HR,  przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe, kadrowe oraz podmiotów zajmujących  się rekrutacją pracowników.
 
Szkolenie poprowadzi Maja Grzegorczyk – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prawnik – praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. W ramach świadczonych usług wdraża RODO w przedsiębiorstwach, jak również bardzo często wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Trener i wykładowca  z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania  i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.
 
Szkolenie odbędzie się 14 czerwca  2019 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się  z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.
 
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Rejestracja jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza na stronie. W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  e-mail.

 Program szkolenia znajduje się TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!​
 
 
 
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
 
 Fot. z archiwum  “Zawodowcy w Gorzowie”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją