Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje przeznaczyć 50 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw, które chcą poprawić warunki bezpieczeństwa w pracy.
 
Ruszył kolejny konkurs na dofinansowanie tego typu działań. Wnioski można składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r. 
 
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy; firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania (nawet do 140 tys. zł).  Przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, nie więcej niż 80 proc., zatrudniające od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc., a duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc. - do kwoty 500 tys. zł.  Środki te pochodzą z funduszu wypadkowego.
 
Dofinansowane mogą być działania, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
 
Złożone wnioski ZUS sprawdzi najpierw pod kątem formalnym - czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie oceni je Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który będzie także odpowiedzialny za kontrolę projektu. Analiza obejmie m.in. ocenę czy wskazane cele są szczegółowo opisane, realne i określone w czasie, adekwatność działań do czynników ryzyka występujących w firmie, zgodność rozwiązań z przepisami oraz ocenę, jak dane rozwiązania przełożą się na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopłatę może otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.
 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.zus.pl/prewencja.
 
Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
 
Fot. archiwum UM
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją


1000 Znaków do wykorzystania