Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji wyników ewaluacji wybranych działań, podejmowanych w ramach miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom  problemów społecznych w 2018 roku.
 
Badaniu zostały poddane zadania z następujących zakresów:
  1. wspieranie utrzymania abstynencji
  2. profilaktyka szkolna i środowiskowa.
 
Raport zaprezentuje trener Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa, które przeprowadziło badanie.  Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. o godz. 09.30 w budynku Urzędu Miasta (dawny „Lamus’), przy ul. Sikorskiego 5.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 7355 806.
 
Sylwia Krasińska
​Wydział Spraw Społecznych
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją