Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż od 25 marca 2020 r. władze państwowe wprowadziły kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się i zgromadzeń, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenia ta będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.
 
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami liczba pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej nie będzie mogła przekraczać połowy miejsc siedzących, co oznacza, że tylko połowa miejsc siedzących w autobusie komunikacji miejskiej będzie mogła być zajęta (maksymalnie 14 pasażerów w autobusie 12-metrowym oraz maksymalnie 20 pasażerów w autobusie 15-metrowym).
 
Z uwagi na fakt, iż możliwości MZK dotyczące uruchamiania dodatkowych kursów są ograniczone – apelujemy do pasażerów o stosowanie się obowiązujących przepisów i zajmowanie tylko połowy miejsc siedzących.
 
Jeszcze raz zwracamy się z apelem do pasażerów, żeby każdy kto nie ma potrzeby przemieszczania się – pozostał w domu, natomiast pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zakazów. Ponadto prosimy pasażerów o odpowiedzialne korzystanie z transportu publicznego – jeśli połowa miejsc siedzących w autobusie będzie zajęta, apelujemy o pozostanie na przystanku i oczekiwanie na kolejny kurs.
 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę pasażerów, że nawet w sytuacji gdyby komunikacja miejska funkcjonowała bez żadnych ograniczeń, nie pozwoliłoby to zapewnić warunków podróży wskazanych przez stosowne rozporządzenie.
 
W miarę możliwości technicznych będziemy reagować na potrzebę wprowadzania korekt w rozkładzie jazdy i tak od 26 marca 2020 r. wprowadzimy do oferty przewozowej dodatkowe kursy w godzinach 5.30 – 8.30 oraz 13.30 – 16.00 na liniach 104, 124, 126 dzięki, którym osiągniemy częstotliwość kursowania tych linii autobusowych co 10 minut. Z uwagi na termin wprowadzenia zmian tj. od 26 marca 2020 r. rozkłady jazdy tych linii znajdujące się na przystankach nie będą wymieniane, a dodatkowe kursy będą wykonywane w połowie pomiędzy kursami liniowymi.  
 
Jednocześnie zwracamy uwagę zarówno mieszkańców miasta jak i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, że sytuacja jest wyjątkowa, dlatego też prosimy o zastosowanie się do Naszej prośby.
 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją