Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Tranzystory to elementy elektroniczne zwiększające moc sygnału elektrycznego. Znajdują one szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektrycznych. Z uwagi na ich właściwości potęgujące sygnał, są nieodłącznym elementem wszelkiego typu wzmacniaczy, np. różnicowych czy szerokopasmowych. Tranzystory można podzielić na kilka rodzajów. Szczególnym typem tego urządzenia są tranzystory polowe zwane też unipolarnymi.

Budowa tranzystorów polowych

Standardowe Tranzystory polowe składają się z kilku niezbędnych elementów bez których niemożliwe byłoby ich poprawne działanie. Najważniejszą częścią jest półprzewodnik w formie kryształu dzięki któremu możliwy jest przepływ prądu. Do półprzewodnika dołączone są dwie elektrody pełniące funkcje źródła oraz kolektora (dren). Między tymi dwiema elektrodami tworzony jest kanał służący przepływowi prądu. Wzdłuż kanału umieszczona jest elektroda zwana bramką, która przyjmuje napięcie i powoduje powstanie dodatniego pola elektrycznego w obrębie kryształu. Tranzystory polowe sterowane są za pomocą pola elektrycznego, wobec czego nie pobierają mocy na wejściu całego układu. Cecha ta wyróżnia je na tle innych urządzeń wzmacniających.

Tranzystory polowe- działanie i ich rodzaje

Rodzaje tranzystorów polowych

Tranzystory sterowane polem elektrycznym można podzielić na kilka rodzajów. Główne kryterium podziału wyróżnia tranzystory złączowe oraz z izolowaną bramką. Zasadnicza różnica między tymi urządzeniami leży w metodzie izolowania bramki od kanału w którym przepływa prąd. W przypadku tranzystorów z izolowaną bramką elektroda ta jest oddzielona od pozostałych składowych urządzenia warstwą dielektryka. Tranzystory złączowe izolują bramkę za pomocą spolaryzowanego zaporowo złącza, czemu zawdzięczają swoją nazwę.

Tranzystory z izolowaną bramką dzielą się na cienkowarstwowe oraz tranzystory typu MOSFET. Te drugie posiadają dwa rodzaje kanałów przepływowych: zubożane oraz wzbogacane. Zasadniczą różnicą między nimi jest poziom przepustowości w przypadku braku napięcia. Kanały zubożane w takiej sytuacji zostają otwarte podczas gdy wzbogacane ulegają zatkaniu.

Wszelkie typy tranzystorów w tym tranzystory MOSFET znaleźć można na stronie firmy Micros https://www.micros.com.pl/tranzystory/tranzystory-polowe.

Zastosowanie tranzystorów w urządzeniach elektronicznych

Tranzystory znajdują szerokie zastosowanie w układach wzmacniających, ale także w technologii cyfrowej. Z uwagi na fakt, iż tranzystory mogą z powodzeniem pełnić funkcję bramki logicznej, są jednym z podstawowych elementów pamięci półprzewodnikowych, takich jak ROM czy RAM. Ponadto tranzystory można znaleźć w mikroprocesorach jako części układów scalonych. Szerokie zastosowanie urządzeń wzmacniających wskazuje na ich istotną rolę w elektronice oraz technologii cyfrowej.