Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Stopa bezrobocia w Gorzowie nadal rośnie; w październiku wynosiła 4,1 % (we wrześniu było to 3,8%) i była dwukrotnie wyższa jak na początku tego roku (2,2%).
 
Bez pracy w Gorzowie w październiku było zarejestrowanych 2 356 osób.
 
W powiecie gorzowskim w ciągu miesiąca stopa bezrobocia wzrosła z 5% do 5,2%, a w województwie lubuskim utrzymała się na poziomie 6,1%.
 
W Gorzowie jest podobna liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn (54 do 46%), w powiecie gorzowskim na trzy bezrobotne kobiety (59,7%) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
W październiku w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosił 22,5% (531 osób), a powyżej 50 lat – 26,1% (614 osób). W powiecie gorzowskim odpowiednio 437 osób (30,4%) i 365 osób (25,4%).
 
Co dziesiąty gorzowski bezrobotny (234 osoby – 9,9%) jest niepełnosprawny.
 
Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,6%, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,3%.
 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (9,5%) oraz krośnieńskim i żagańskim (po 9,2%), a najniższą w powiecie słubickim (3,6%), w Zielonej Górze (3,9%) i w Gorzowie Wlkp. (4,1%).
 
W październiku 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 694 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Było ich o 227 mniej niż we wrześniu. Najwięcej w Gorzowie (921) i w Zielonej Górze (618).
 
Na koniec października 2020 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 168 bezrobotnych, w tym 13 192 kobiety, które stanowiły 56,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 30 osób (o 0,1%). W stosunku do października 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 52 42 osoby (o 29,2%).
 
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją