Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Wydatki Miasta w 2021 roku to miliard 148 mln zł, o 41 mln więcej, jak w tym roku. Dochody zaplanowano na prawie 949 mln zł; deficyt wyniesie 199,5 mln zł.
 
Rada Miasta projektem budżetu Gorzowa Wielkopolskiego na 2021 roku zajmie się podczas ostatniej sesji w tym roku - 17 grudnia.
 
Najwięcej (ponad 382 mln zł) Miasto wyda na inwestycje. Do największych będzie należała budowa Centrum Edukacji Zawodowej, system zrównoważonego transportu miejskiego, rozbudowa drogi krajowej nr 22 w ciągu ul. Walczaka, kolejny etap przebudowy ulicy Spichrzowej, modernizacja stadionu lekkoatletycznego, a także modernizacja deptaka przy ul. Hawelańskiej i budowa drogi pomiędzy ul. Myśliborską i Londyńską.
 
Zaplanowano zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich ładowania oraz budowę węzła przesiadkowego przy dworcu PKP.
 
Na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono prawie 6,7 mln zł.
 
W 2021 roku dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosą prawie 140 mln zł, udziały w podatkach ponad 181 mln zł, środki z UE ponad 131 mln zł, a dochody z majątku ponad 25 mln zł.
 
Deficyt budżetu (199.510.207 zł) zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami (138,5 mln zł), wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pozostałymi przychodami.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją