Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Wykonawca przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I, 23 stycznia br. planuje wprowadzenie kolejnego etapu polegającego na rozszerzeniu zakresu prac budowlanych o kolejny odcinek ul. Mieszka I od ul. Mickiewicza do ul. Roosevelta przy zapewnieniu dojazdu do przychodni i Sądu Okręgowego.
 
Planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Mieszka I – Mickiewicza. Nadal zamknięty dla ruchu będzie również odcinek ul. Mieszka I od Borowskiego – Mickiewicza.
 
 Planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:
  • ul. Krasińskiego stanie się drogą bez przejazdu od strony Mieszka I, dlatego zostanie wprowadzony na niej ruch dwukierunkowy i wystąpią ograniczenia w parkowaniu pojazdów po jednej stronie;
  • na odcinku około 100 m ul. Mieszka I od Roosevelta do budynku sądu możliwy będzie ruch dwukierunkowy – dojazd do bramy Sądu Okręgowego, przychodni w budynku Mieszka I 42 (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWA RODZINA B" s.c.). oraz podwórka, bez możliwości dojazdu do ul. Mickiewicza i Krasińskiego - droga ślepa;
  • ul. Mickiewicza od Dąbrowskiego oraz ul. Mickiewicza od Kosynierów Gd. funkcjonować będzie jako droga ślepa.
  • Zlikwidowany zostanie przystanek autobusowy na ul. Mieszka I naprzeciwko Sądu. Zostanie on zastąpiony istniejącym przystankiem na ul. Roosevelta oraz tymczasowym na ul. Kazimierza Wielkiego w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z Roosevelta.
Otwarty zostanie dla ruchu dwukierunkowego przejazd przez ul. Chrobrego w ciągu ul. Borowskiego. W drugiej fazie tego etapu planowane jest również otwarcie przejazdu w ciągu ul. Jagiellończyka dla ruchu jednokierunkowego. Powyższe możliwe będzie po zakończeniu prac archeologicznych i ułożeniu nawierzchni umożliwiającej przejazd.
 
Pozostałe przejazdy poprzeczne przez teren budowy (ul. Mieszka I i Chrobrego) pozostawione będą analogicznie jak w obecnym stanie, tj.:
  • otwarty będzie przejazd przez ul. Krzywoustego (dla ruchu jednokierunkowego od Dąbrowskiego do Armii Polskiej),
  • możliwy będzie również przejazd przez plac budowy w ciągu ulicy 30 Stycznia (przejazd jednokierunkowy od Dąbrowskiego do Chrobrego).
Zamknięte nadal będą przejazdy w ciągu ulic Słowackiego, Jagiellończyka (I faza),  30 Stycznia. Na ul. Dąbrowskiego od Jagiellończyka do Borowskiego zachowany zostanie ruchu jednokierunkowy z umożliwieniem parkowania po lewej stronie.
 
 
OBJAZDY
 
Dla zamkniętej ulicy Mieszka I i przejazdów w ciągu dróg poprzecznych zorganizowane zostaną objazdy, które oznakowane zostaną tablicami drogowymi. Schemat tras objazdu przedstawiono na poniższej mapie.
 
 
Objazd od strony północnej zamykanego odcinka Mieszka I między Roosevelta i Mickiewicza wytyczono przez ul. Kosynierów Gd. - do Borowskiego (kolor niebieski jasny). Od strony wschodniej – ul. Dąbrowskiego/Mickiewicza/Wyszyńskiego przewidziano wyznaczenie objazdu przez ul. Borowskiego (kolor fioletowy). Dla jadących od centrum ul. Kosynierów Gdyńskich oraz z osiedla Staszica ul. Mościckiego przewidziano trasę objazdu przez ul. Kosynierów Gd. - Roosevelta – rondo Wyszyńskiego.
 
Objazd dla jadących ul. Dąbrowskiego do Kosynierów Gd. I Armii Polskiej utrzymano przez ul. Krzywoustego (kolor zielony). Z kolei objazd do ul. Dąbrowskiego dla kierowców jadących ul. Armii Polskiej czy 30 Stycznia zachowano przez Borowskiego (kolor pomarańczowy).
 
Dodatkowo utrzymany będzie objazd z Dąbrowskiego do Kosynierów Gd. I Armii Polskiej z uwagi na zamknięcie 30 Stycznia (kolor brązowy).
 
Krzysztof Kropiński
Wydział Dróg
 
Fot. Jan Wojtanowski
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją