Jak zmienić dostawcę prądu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Nie każdy też wie, że stosowanie zamiennie pojęć sprzedawca a dostawca jest błędem. Uporządkujmy więc naszą wiedzę oraz sprawdźmy, jak zacząć kupować prąd od innego podmiotu.

Kim są sprzedawcy i dostawcy prądu?

Sprzedawca prądu to spółka obracająca energią na rynku hurtowym i detalicznym. Jest to także pośrednik, odpowiadający za dostawę energii elektrycznej do odbiorcy. Istotne jest, że sprzedawca korzysta z infrastruktury przesyłowej dystrybutora energii elektrycznej. Działalność sprzedawców wymaga posiadania koncesji, którą wydaje prezes URE.

Dostawca prądu natomiast, to inaczej dystrybutor energii elektrycznej. Zadaniem tego podmiotu jest transport energii odpowiednią infrastrukturą, jej utrzymanie i konserwacja. Każdy z dostawców działa w przypisanym mu regionie w kraju. Wiele osób często myli dostawcę ze sprzedawcą, choć są to dwa zupełnie różne podmioty, świadczące odmienne usługi.

Rachunek za prąd – co pochodzi od sprzedawcy a co od dostawcy?

Przyglądając się naszemu rachunkowi zobaczymy na nim dwa rodzaje opłat. Jeden z nich to opłaty za dystrybucję: opłata przesyłowa stała, zmienna, abonamentowa i przejściowa. Drugi rodzaj to opłaty za sprzedaż, na którą składają się koszty energii, czyli kwoty, jakie musimy uiścić za realnie zużytą przez nas energię elektryczną.

Szukamy oszczędności, czyli zmieniamy… dostawcę?

Niestety nie można zmienić dostawcy prądu. Wynika to ze wspomnianego faktu, że są oni przypisani do poszczególnych regionów w Polsce, które obsługują. Nie mamy więc wpływu na te opłaty na rachunku za prąd, które wystawia dostawca energii. Możemy jednak zmienić sprzedawcę lub - jeśli nas to nie satysfakcjonuje – zainwestować w fotowoltaikę!

Nie ma znaczenia czy to fotowoltaika w województwie lubuskim czy też w lubelskim, po drugiej stronie kraju. Prawie każdy kto chce i może, inwestuje w panele, aby w jakimś stopniu uniezależnić się od dostawców i sprzedawców prądu i generować go samodzielnie. Jedną z firm, która zajmuje się profesjonalnym montażem instalacji, jest Esoleo pod adresem www.esoleo.pl.

Czy mogę zmienić sprzedawcę energii?

Tak. Można to zrobić samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, czyli upoważnionego przez nas nowego sprzedawcę. Proces ten trwa zazwyczaj 30 dni lub dłużej. Wymaga wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy, podpisania dokumentów z nowym, poinformowania dystrybutora energii elektrycznej o zmianie sprzedawcy, dostosowaniu liczników i rozliczeniu się z obecnym sprzedawcą prądu.

Każdy odbiorca, który nigdy nie zmieniał sprzedawcy, jest klientem podmiotu, który korzysta z taryf urzędowych, zatwierdzonych przez prezesa URE. Ci natomiast, którzy zdecydują się na zmianę sprzedawcy, będą mogli skorzystać z oferty podmiotów na zasadzie TPA, czyli tzw. stron trzecich, korzystających legalnie z infrastruktury dystrybutora energii elektrycznej.

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

O ile nie zdecydowaliśmy się skorzystać z pomocy pełnomocnika, czyli chcemy przeprowadzić ten proces samodzielnie, na początku musimy wybrać nowego sprzedawcę i zawrzeć z nim umowę sprzedaży. Następnie należy wypowiedzieć umowę u dotychczasowego sprzedawcy wraz z umową usług dystrybucyjnych (razem tworzą kompleksową całość).

Kolejny krok to zawarcie umowy z dystrybutorem (najlepiej na czas nieokreślony, aby nie musieć powtarzać tego procesu przy kolejnej zmianie sprzedawcy) i poinformować go o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą. Na koniec pozostaje nam ewentualna zmiana na licznikach energii elektrycznej oraz - jak już pisaliśmy, rozliczenie się z poprzednim sprzedawcą prądu.

Na co zwrócić uwagę zmieniając sprzedawcę?

Zmiana sprzedawcy wynika z chęci obniżenia rachunków za zużycie energii elektrycznej. Dlatego też, podpisując nową umowę, należy dokładnie przeanalizować, w jaki sposób będą naliczane nam płatności oraz czy zawierana umowa nie zawiera opłaty handlowej. Sprawdźmy też, czy istnieją kary za zerwanie umowy oraz to, jak długo będzie nas ona obowiązywać.

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe usługi, czyli czy nowy sprzedawca oferuje nam coś więcej niż poprzedni. Wszak po to zmieniamy sprzedawcę, aby czerpać z tego procesu korzyści i ponosić jak najmniejsze koszty zużycia prądu.