Policyjni profilaktycy i dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy kreują wśród dzieci i młodzieży właściwe postawy oraz podpowiadają, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Spotkania z dziećmi są okazją do przekazania im bardzo ważnych rad, które dzieci mogą wykorzystać w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Policjanci z Gorzowa, Witnicy, Kostrzyna nad Odrą prowadzą regularnie spotkania z dziećmi  i młodzieżą. Odwiedziny w szkołach i przedszkolach realizowane są już od września i wpisane są w kanon pracy dzielnicowych i policjantów zajmujących się tematyką nieletnich.  Chcą dotrzeć do jak największej liczby uczniów i przedszkolaków  przedstawiając im zagrożenia, z którymi mogą się spotkać. Podpowiadają także co zrobić aby unikać niebezpieczeństwa. Celem spotkań jest edukowanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa i nauczanie pozytywnych postaw. Najważniejsze z poruszanych tematów podczas zajęć to poruszanie się po drodze, zachowanie w domu podczas nieobecności opiekunów, właściwe postawy w przypadku spotkania z agresywnymi zwierzętami czy obcymi  osobami.

Policjanci omawiają również zjawisko cyberprzemocy. W dobie internetu i rozwiniętej sieci  komunikacji przemoc w sieci jest jednym z największych zagrożeń dla młodych ludzi.  Dzieci i młodzież często nie zastanawiają się co piszą, co wrzucają na portale społecznościowe, wysyłają między sobą, z kim korespondują. W ten sposób może dojść do nękania, straszenia, szantażowania czy też ośmieszania rówieśników. Mundurowi opowiadają jak bezpiecznie korzystać z internetu , czy też telefonu aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy. Podkreślają jak ważna jest wzajemna kultura i poszanowanie w cyberprzestrzeni i w realnym świecie.

Dzieci powinny znać już od najmłodszych lat zasady postępowania w różnych sytuacjach życiowych, tak aby uniknąć zagrożeń. Kształtujemy w nich umiejętność  rozpoznawania niebezpieczeństwa, a także unikania niepotrzebnego ryzyka oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach Uwrażliwianie dzieci na większą ostrożność i ograniczone zaufanie w określonych sytuacjach ma szczególne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa.

 

aspirant Ewelina Banaszek

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.