Gorzów narażony na HPAI
Zagrożenie epidemiologiczne nad Wartą: Gorzów Wielkopolski w cieniu ptasiej grypy
  • Wojewoda Lubuski wprowadza specjalne środki ostrożności w związku z ryzykiem ptasiej grypy.
  • Przepisy dotyczące hodowli i przemieszczania drobiu mają na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa HPAI.
  • Zalecenia higieniczne dla osób w kontakcie z ptactwem podnoszą poziom prewencji.

Zgodnie z najnowszymi zarządzeniami, Gorzów Wielkopolski wspólnie z powiatem gorzowskim i sulęcińskim, został uznany przez Wojewodę Lubuskiego za obszar o zwiększonym ryzyku wystąpienia niebezpiecznej dla ptaków choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W obliczu tego zagrożenia, wprowadzone zostały ścisłe regulacje dotyczące hodowli i traktowania drobiu na terenie wskazanych powiatów.

Obywatele hodujący drób zobowiązani są do utrzymania swoich ptaków w warunkach odosobnienia, aby ograniczyć kontakt z ptactwem dzikim i potencjalne ryzyko zarażenia. Oznacza to konieczność karmienia i pojenia ptaków w pomieszczeniach zamkniętych, co jest obligatoryjne nie tylko dla stałych rezydentów, ale również osób tymczasowo przebywających w wyznaczonych obszarach.

Chociaż nie odnotowano dotąd przypadków zarażenia wirusem HPAI/H5N8 u ludzi, zaleca się zachowanie ostrożności, szczególnie wśród osób zawodowo związanych z ptactwem. Wskazane jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, takich jak regularne mycie rąk oraz unikanie kontaktu z chorym drobiem lub dzikimi ptakami, które mogły paść ofiarą wirusa. Takie środki ostrożności pomoże wzmocnić barierę ochronną przeciwko potencjalnemu zagrożeniu.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podkreśla wagę przestrzegania nowo wprowadzonych regulacji, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony lokalnego ptactwa. Odpowiedzialne zachowanie każdego mieszkańca może odegrać kluczową rolę w prewencji i walce z rozprzestrzenianiem się wirusa HPAI.


UM Gorzów Wielkopolski