Dodatkowe fundusze dla ZGM na remonty i poprawę warunków mieszkaniowych
Duży zastrzyk finansowy dla gminnych budynków - mieszkańcy zyskają na komforcie i oszczędnościach. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał znaczące dofinansowanie na remonty, które mają na celu poprawę warunków mieszkaniowych i zwiększenie efektywności energetycznej.
  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) otrzymał premię z Miejskiego Zasobu Gminnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty dwóch budynków wielorodzinnych.
  2. Przy ulicach Teatralnej 38 i Wawrzyniaka 72 przeprowadzone zostaną kompleksowe remonty, w tym docieplenia, renowacje oraz modernizacje instalacji elektrycznej.
  3. Wartość dofinansowania dla obu projektów wynosi łącznie 874.500,00 zł, co stanowi znaczące wsparcie w realizacji prac.
  4. ZGM przygotowuje się również do złożenia wniosku o środki z programu „TERMO” na remont kolejnych 21 gminnych nieruchomości wielorodzinnych, z potencjalnym dofinansowaniem do 85% dla budynków historycznych.
  5. Ogólna wartość inwestycji w ramach programu „TERMO” wynosi ponad 15 mln zł, a przygotowanie niezbędnych dokumentów kosztować będzie 292.000,00 zł.

Nieustanna dbałość o stan techniczny mieszkalnictwa gminnego jest jednym z kluczowych zadań zakładu, który dzięki nowym środkom finansowym, może skuteczniej wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców. Remonty mają nie tylko na celu podniesienie estetyki budynków, ale także przyczynią się do znaczących oszczędności dla mieszkańców, dzięki lepszej efektywności energetycznej. Prace przy ulicy Teatralnej 38 i Wawrzyniaka 72 obejmą nie tylko odnowienie elewacji, ale także modernizację instalacji elektrycznych czy docieplenie ścian zewnętrznych, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dotyczące komfortu i bezpieczeństwa mieszkaniowego.

Dodatkowo, ambitne plany związane z programem „TERMO”, który zakłada kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej gminnych budynków, stanowią krok w stronę zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta nie tylko ułatwi realizację zadań związanych z ochroną klimatu, ale też przełoży się na bezpośrednie korzyści dla mieszkańców, którzy mogą spodziewać się niższych rachunków za ogrzewanie.

Takie działania pokazują, jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i dbałość o ich stan. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, możliwe jest systematyczne podnoszenie standardów życia mieszkańców oraz zwiększanie atrakcyjności naszego miasta jako miejsca do życia.


Na podst. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego