Bezpieczniej pod wiaduktem - nowe zabezpieczenia w Gorzowie Wlkp.
Wskutek podniesionego poziomu wody w Warcie, lokalne służby podjęły interwencje mające na celu zabezpieczanie newralgicznych punktów w mieście. Ażeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, szczególną uwagę zwrócono na przejazd pod wiaduktem prowadzący do ogrodów działkowych przy ulicy Warszawskiej.
  1. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Państwowa Straż Pożarna podjęli działania w odpowiedzi na zagrożenie spowodowane wysokim stanem wody Warty.
  2. Zabezpieczenie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Warszawskiej zostało przeprowadzone w czwartek (22 lutego).
  3. Zamknięto wjazd na ogrodki działkowe od strony zagrożonej, kierując ruch na alternatywny wjazd od strony Ośrodka Transportu Leśnego.

W ramach działań prewencyjnych związanych z wyjątkowo wysokim poziomem wody w rzece Warta, lokalne służby bezpieczeństwa miasta przystąpiły do zabezpieczania miejsc uznanych za szczególnie zagrożone. Zwiększony poziom wody stwarza bowiem realne zagrożenie dla niektórych części miasta, co skupiło uwagę odpowiednich służb.

Razem z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo miasta podjęli szybkie kroki, by minimalizować potencjalne ryzyko dla mieszkańców oraz ich mienia. Punkt krytyczny, jakim okazał się przejazd pod wiaduktem w drodze do miejscowych ogrodów działkowych, został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Taka decyzja była niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w tej okolicy.

Chcąc umożliwić mieszkańcom dotarcie do ich działek, uruchomiono alternatywną drogę wjazdową, dostępną od strony Ośrodka Transportu Leśnego. Można mieć nadzieję, że podjęte kroki skutecznie zapobiegną ewentualnym niebezpieczeństwom, a mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać ze swoich działek, pomimo utrudnień w mobilności spowodowanych wyjątkowym stanem wody.

Działania te, podjęte w celu ochrony mieszkańców i ich mienia przed możliwymi skutkami podtopień, świadczą o gotowości służb do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Są one też przypomnieniem o sile natury i konieczności stosowania się do zaleceń władz w trakcie tego rodzaju zdarzeń.


Opierając się na: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego