Gorzów Wielkopolski Świętuje Zakończenie Maratonu
Z inspiracji maratonem do konkretnej akcji – gorzowianie wspólnie kreują przestrzeń miejską. We wtorek, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego zgromadzili się, by dzielić się pomysłami na poprawę jakości życia w ich mieście. Spotkanie to nie tylko przestrzeń dla kreatywności, ale również okazja do zdobycia praktycznej wiedzy o procedurach Budżetu Obywatelskiego.
  1. Maraton Pisania Wniosków zorganizowano w celu omówienia projektów ulepszenia miasta, m.in. budowy placów zabaw, zagospodarowania terenów zielonych i poprawy bezpieczeństwa pieszych.
  2. Wydarzenie odbyło się we wtorek w historycznym budynku dawnego Lamusie, przyciągając 32 osoby chętne do zaangażowania w lokalne inicjatywy.
  3. Uczestnicy mieli okazję skonsultować swoje pomysły z pięcioma specjalistami oraz trzema przedstawicielkami Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
  4. W trakcie spotkania wylosowano również kolejność zbliżających się dyskusji na temat planowanych projektów, które odbędą się we wrześniu w różnych rejonach miasta.
  5. Maraton jest coroczną okazją do konsultacji wniosków dotyczących m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznych, budowy dróg i chodników czy oświetlenia.

Maraton Pisania Wniosków to nie tylko szansa na bezpośrednią wymianę pomysłów między mieszkańcami a specjalistami, ale również na zaplanowanie działań, które odmienią oblicze Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas tego spotkania, które odbyło się w urokliwym otoczeniu dawnego Lamusie, gorzowianie wspólnie zastanawiali się nad przyszłością swojego miasta, skupiając się na aspektach takich jak rekreacja, bezpieczeństwo czy estetyka przestrzeni publicznych.

Spotkanie to było również okazją do praktycznego zgłębienia wiedzy o funkcjonowaniu Budżetu Obywatelskiego – narzędzia demokracji partycypacyjnej, które pozwala mieszkańcom na realny wpływ na rozwój ich lokalnego środowiska. Udział w maratonie to nie tylko możliwość przedstawienia własnej wizji miasta, ale również zdobycie niezbędnych informacji o formalnościach i procedurach, które często stanowią barierę dla zaangażowanych obywateli.

Kolejność dyskusji, które odbędą się we wrześniu, została wylosowana, co dodaje elementu niespodzianki i wzbudza zainteresowanie wśród mieszkańców. Spotkania te będą miały miejsce w różnorodnych rejonach Gorzowa, co świadczy o dążeniu do równomiernego rozwoju wszystkich części miasta i zaangażowania społeczności lokalnych.

Maraton Pisania Wniosków jest dowodem na to, jak ważna jest współpraca między mieszkańcami a władzami miasta. To także przypomnienie, że każdy mieszkaniec ma głos w kształtowaniu przestrzeni, w której żyje, i może przyczynić się do tworzenia miasta przyjaznego, bezpiecznego i pięknego. Inicjatywy takie jak ta pomagają budować poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za wspólne dobro, co jest kluczowe dla rozwoju każdego miasta.


Wg inf z: UM Gorzów Wielkopolski