Wyróżnienie dla Katarzyny Piechockiej z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
W nowej roli od czwartku - Katarzyna Piechocka objęła stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. To krok ku zapewnieniu większego bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni budowlanej naszego miasta. Zmiany te odzwierciedlają determinację władz miasta do pilnowania przestrzegania przepisów budowlanych.
  1. Katarzyna Piechocka została oficjalnie mianowana na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2. Prezydent Jacek Wójcicki osobiście wręczył nominację.
  3. Do zadań inspektora należy m.in. nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych oraz egzekwowanie przepisów.
  4. Inspektor ma prawo nakładać kary i wydawać nakazy dotyczące obiektów budowlanych.

W naszym dynamicznie rozwijającym się mieście, każda zmiana na stanowiskach kluczowych dla bezpieczeństwa i ładu urbanistycznego jest ważnym wydarzeniem. Katarzyna Piechocka, obejmując obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, staje na straży prawidłowości realizacji inwestycji budowlanych. Jej rola jest nie do przecenienia, gdyż to od jej decyzji zależą dalsze losy wielu projektów budowlanych.

Przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu budowy, kontrola nad prawidłowością realizacji prac, a także możliwość wstrzymywania robót budowlanych wykonanych bez pozwolenia lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami to tylko część obowiązków, które spoczywają na barkach nowo mianowanego inspektora. Dodatkowo, inspektor posiada uprawnienia do nakładania kar finansowych na inwestorów naruszających prawo budowlane oraz wydawania nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zmiana ta, choć może wydawać się jedynie formalnością, jest istotnym elementem w utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa budowlanego w naszej społeczności. Zaufanie, jakim obdarzono Katarzynę Piechocką, podkreśla jej kompetencje i doświadczenie, które będą teraz służyły wszystkim mieszkańcom.


Według informacji z: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego