Test syren alarmowych w Gorzowie Wlkp.
W najbliższy czwartek mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję usłyszeć syreny alarmowe. To ważna informacja, którą warto mieć na uwadze, aby nie wpadać w panikę i być świadomym, że to jedynie test systemu ostrzegania. Zobaczmy, jakie sygnały zostaną nadane i co one oznaczają.

Planowana próba syren alarmowych w mieście

W czwartek, 27 czerwca, w godzinach od 12:00 do 12:30, na terenie całego miasta przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. To standardowa procedura mająca na celu sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania mieszkańców w sytuacjach awaryjnych.

Rodzaje sygnałów alarmowych

Podczas próby nadane zostaną dwa różne sygnały, które będą miały za zadanie poinformować mieszkańców o hipotetycznych zagrożeniach:

  • Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty. Ten sygnał oznacza, że mieszkańcy powinni natychmiast podjąć działania ochronne.
  • Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty. Ten sygnał informuje, że sytuacja jest już bezpieczna i można wrócić do normalnych czynności.

Znaczenie prób alarmowych

Próby syren alarmowych są niezmiernie istotne dla skuteczności systemu ostrzegania. Dzięki regularnym testom możemy być pewni, że w razie rzeczywistego zagrożenia wszystkie urządzenia zadziałają poprawnie, a mieszkańcy otrzymają niezbędne informacje na czas. To także okazja, aby przypomnieć sobie, jakie działania należy podjąć w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego.

Przygotowanie do prób alarmowych

Wydział Promocji i Informacji zachęca wszystkich mieszkańców do zapoznania się z rodzajami sygnałów i ich znaczeniem. To również dobry moment, aby przypomnieć sobie procedury ewakuacyjne oraz miejsca schronienia. Wiedza ta może okazać się bezcenna w sytuacji zagrożenia.

Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli używać tych sygnałów w rzeczywistej sytuacji, ale warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Zachowajmy spokój podczas próby i pamiętajmy, że to tylko test mający na celu nasze bezpieczeństwo.


Na podstawie: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego