28 marca 2019 roku odbędzie się historyczna gra miejska pt. „Jak Landsberg stał się Gorzowem”.

28 marca 2019 roku odbędzie się historyczna gra miejska pt. „Jak Landsberg stał się Gorzowem”. Szczegóły w załącznikach.

zalacznik__zgłoszenie drużyny

zalacznik_2_-_zgoda_rodzica_lub_opiekuna_prawnego

Regulamin Jak Landsberg został Gorzowem