Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Drugie Gorzowskie Prezentacje Seniorów 2019” złożonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, osobiście w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, drogą elektroniczną na adres mailowy oraz listownie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim, pod nr tel. 95 7355 971 lub drogą mailową, pisząc na adres e-mail.​
 
 
Eliza Rudnicka
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki