Dzięki funduszom unijnym Gorzów zyskał kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców, przy ul. Dobrej.
 
Podczas briefingu prasowego, przy ul. Dobrej Prezydent Miasta Jacek Wójcicki i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak podsumowali realizację projektu pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych”, wykonanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2. Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.
 
Wartość projektu to: 10 630 121,18 zł, a wysokość dofinansowania wyniosła 9 034 160,46 złWkład własny Miasta: 1 596 157,83 zł.
 
- Nowe tereny to nowe miejsca pracy, to dodatkowy impuls do rozwoju naszej lokalnej gospodarki. Dziękuję Pani Marszałek za dobrą współpracę przy realizacji tego niezwykle istotnego przedsięwzięcia dla Gorzowa – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
 
W ramach inwestycji wykonana została droga wewnętrzna wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej.
 
Tereny przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się między innymi: przeznaczenie pod usługi biurowe, handlowe, transportowe, magazynowe, rzemieślnicze.
 
 
Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budomex S.A.
 
Nadzór Inwestorski: Komplet Inwest Sp. z o.o.
 
Projektant: ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
 
 
Kwota projektu ogółem: 10 630 121,18
Wkład własny Miasta: 1 596 157,83
Koszt realizacji zadania: 9 034 160,46
 
 
Kamil Bednarz
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Konrad Kerker, Bartłomiej Nowosielski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją