Trwają intensywne prace rozbiórkowe w pomieszczeniach budynku po tzw. „Przemysłówce”. Modernizacja obejmuje cztery piętra; od czwartego do siódmego. Na efekty czekają urzędnicy; na wyższe piętra budynku zostanie przeniesiona część biur Urzędu Miasta. Wszystkie działania zmierzają do tego, by możliwie zmniejszyć liczbę lokalizacji wydziałów magistratu.
 
W dolnej części budynku nową siedzibę znajdzie Miejskie Centrum Kultury.
 
 Roboty budowlane realizuje konsorcjum (firma Sebastian Szymański oraz BLR), które na wykonanie zadania ma dwanaście miesięcy - prace potrwają do drugiej połowy lipca 2020 r. Umowa zawarta jest na modernizację czterech pięter i roboty niezbędne do uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie. Koszt inwestycji to niemal 7 mln złotych.
 
 
Prace polegają m.in. na przebudowie klatki schodowej, wymianie dwóch dźwigów windowych (jedna winda ma być przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz wykonanie pionów różnego rodzaju zasilania modernizowanych pięter.
 
 
Do modernizacji przewidziano także piętro trzecie, ósme, dziewiąte i dziesiąte oraz dach. Do tego zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa.   
 
 
Ewa Iwańska
Wydział Promocji i informacji
 
fot. Łukasz Kulczyński 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją