260 uczniów lubuskich szkół podstawowych oraz liceów, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, ma szanse na stypendium w wysokości 600 lub 800 zł miesięcznie.
 
Wnioski o udział w programie stypendialnym „Lubuskie talenty” można składać od tego poniedziałku do 8 listopada br.
 
- Poprzez program stypendialny pomagamy wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele oraz stwarzamy młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
Wszystko na temat programu (m.in. kryteria, kwoty, na co można przeznaczyć) tutaj.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. UMWL

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją