24 października 2019 r. o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Mirosława Rzeszowskiego pt. “Tajemnica drzwi”. Wystawę oglądać będzie można w Galerii “Pod Kopułą” na II piętrze gmachu WIMBP do 15 grudnia 2019 r.

24 października 2019 r. o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Mirosława Rzeszowskiego pt. “Tajemnica Drzwi”. Wystawę oglądać będzie można w Galerii “Pod Kopułą” na II piętrze gmachu WIMBP do 15 grudnia 2019 r.

MIROSŁAW RZESZOWSKI – urodzony 26.09.1960 r. w Szubinie. Fotografik, poeta, twórca kultury oraz działacz społeczny, członek Związku Artystów Plastyków Oddział w Poznaniu, socjoterapeuta i mediator sądowy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Współtwórca Lokalnego Programu „TVK BUTIK” i pisma „Pelikan”. W latach 2000-2003 redaktor tygodnika „Powiat”.
Od 2003 r. dyrektor Rejonowej Biblioteki w Szubinie (województwo kujawsko-pomorskie). Prezes i założyciel Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, autor i wydawca bajek terapeutycznych pt.: Sześć Sekretów (2010 r.) oraz trzech tomików wierszy: Wyrwane z ciała (2012 r.), Tego chcę (2014 r.) Sen_s (2016 r.). Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz odznaką „Róża Lutra” za zainicjowanie i stworzenie miejsc pamięci na dawnych cmentarzach ewangelickich w gminieSzubin.

Jedną z wielu pasji Mirosława Rzeszowskiego jest fotografia. Był jednym z głównych inspiratorów i współzałożycieli powstałego w 2001 r. Klubu Miłośników Fotografii „Flesz” oraz pierwszym prezesem tej grupy, działającej przy Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Brał udział w ponad osiemdziesięciu wystawach zbiorowych, prezentował swe prace również na wystawach indywidualnych.

Tematem wystaw indywidualnych autora są głównie stare drzwi. One właśnie stanowią jeden z ważniejszych obiektów jego zainteresowania: Drzwi rozpatruję
jako obiekt zabytkowy, który ginie z ulic na naszych oczach, jako dzieło sztuki rzemieślniczej czerpiącej swe wzory z wielu stylów architektonicznych od antyku do stylu modernistycznego i postmodernistycznego włącznie. Jest to też wyraz mojego szacunku dla kunsztu tych ludzi. Drzwi postrzegam także na planie filozoficznym jako artefakt naszej kultury.
Nie ma innego „detalu” architektonicznego, z którym wiązałaby człowieka tak bliska relacja. Drzwi są artefaktem kulturowym o bogatym bagażu znaczeń symbolicznych związanych z życiem człowieka od narodzin po śmierć. Stanowią one ważną parabolę przy opisie doświadczeń naszego bytowania, służąc bogactwem odniesień…

Autor fotografuje także pejzaże oraz architekturę. W jego dorobku nie brak zdjęć z życia codziennego. Prace wykonuje w technice cyfrowej.