Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

W czwartek 19 grudnia odbędzie się XVII sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali narad  (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 3-4.
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego.
3. Podsumowanie realizacji działań zaplanowanych na 2019 r. przez gorzowski OSiR.
4. Druk nr 356 – zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw rondom na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5. Druk nr 345 – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2020 rok.
6. Informacja o realizacji planów promocyjnych za październik i listopad 2019 r.
7. Sprawy różne.
 
Wersja elektroniczna materiałów projektów uchwał na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/ http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy na sesje/
 
Jednocześnie zostały zwołane posiedzenia merytorycznych komisji w następujących terminach:
 
Komisja Spraw Społecznych                                     – 16.12.2019 r. godz.10.00 sala narad (niski parter) Urząd Miasta.
Komisja Oświaty i Wychowania                                – 16.12.2019 r. godz.11.30 sala narad (niski parter) Urząd Miasta,
Komisja Kultury, Sportu i Promocji                            – 16.12.2019 r. godz.13.00 sala narad (niski parter) Urząd Miasta,
Komisja Budżetu i Finansów                                     – 18.12.2019 r. godz.14.00 sala narad (niski parter) Urząd Miasta,
Komisja Gospodarki i Rozwoju                                  – 18.12.2019 r. godz.14.30 sala narad (niski parter) Urząd Miasta,
 
Porządek obrad sesji i komisji w załączeniu.
 
 
Małgorzata Matuszek
Biuro Rady Miasta
 
​fot. archiwum UM 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją