Rząd przedłużył do Wielkanocy zamknięcie szkół. Terminy egzaminów nie zostały na razie zmienione. Mogą zostać przesunięte dopiero w przypadku zawieszenia zajęć w szkołach także po świętach.
Wprowadzono obowiązek realizowania podstaw programowych. Tak, aby nauczycieli mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę, mogli kontaktować się ze swoimi uczniami i mogli - jeżeli będzie taka potrzeba - wystawiać oceny.
 
Z rozporządzenia MEN wynika, że za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Musi on powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 
Dyrektor szkoły jest też odpowiedzialny za koordynację współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami i musi przy tym uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym  objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 
W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 
MEN zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z platformy www.epodreczniki.pl. To narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.
 
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją