Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Ponad milion złotych trafi do Gorzowa dzięki podpisanej w środę przez prezydenta Jacka Wójcickiego i wicemarszałka województwa Marcina Jabłońskiego umowie o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego”.
 
Celem nadrzędnym projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną, celem bezpośrednim zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. - Likwidacji ulegną 194 piece kaflowe i 2 kotły węglowe. W zamian zamontowane zostaną nowoczesne, niskoemisyjne dwufunkcyjne kotły gazowe – poinformował prezydent Wójcicki.
 
 
 
Na wymianę źródeł ciepła w 100 gospodarstwach domowych w Gorzowie, zlokalizowanych na obszarze objętym „Gminnym Programem Rewitalizacji Gorzów 2025 +”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przeznaczono 1 mln 11 tys. 992 zł.
 
Dofinansowanie otrzymał także projekt Związku Celowego Gmin MG-6 „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.
 
Na zaprojektowanie, budowę oraz wyposażenie 7 PSZOK (po jednym dla gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz dwóch w Gorzowie), a także budowę pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz obudów pojemników, dofinansowanie unijne wyniesie 4 mln 446 tys. 988 zł.
 
Całkowity koszt projektu to ponad 7 mln 415 tys. zł. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 1 kwietnia 2021 roku, potrwa do 30 grudnia 2022 roku. Umowę o dofinansowanie z wicemarszałkiem Jabłońskim podpisała przewodnicząca zarządu MG-6 Katarzyna Szczepańska.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją