Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Jeśli zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie, w ogłoszonym właśnie przetargu, nadchodzące prace budowlane w parku Wiosny Ludów dotyczyć będą następujących prac:
 
 
Przeprowadzony zostanie remont istniejących ciągów komunikacyjnych, remont małych schodów terenowych i pozostałej twardej infrastruktury.
 
Dawny wizerunek odzyska tak zwana różanka, gdzie wyremontowana zostanie nawierzchnia, odświeżona i uzupełniona zostanie zieleń różanki, wbudowany zostanie system automatycznego podlewania. W ogrodzie różanym pojawi się także nowa mała architektura drewniana.
 
Białe ławki i pergole oraz nowe nasadzenia róż i zieleni towarzyszącej będą nawiązywały do czasów przedwojennych, przywrócą widok różanki znany ze starych widokówek.
 
Przebudowie ulegną schody od strony ronda Kosynierów Gdyńskich oraz dodatkowe wejście między kamienicami przy Kosynierów Gdyńskich (bezpośrednie wejście z przejścia dla pieszych od strony IV LO).
 
Przebudowany zostanie plac zabaw. Zostanie wyposażony w nowe urządzenia, te istniejące zostaną przeniesione do parku Słowiańskiego, na tzw. polanę cyrkową. W parku wymianie ulegną także wszystkie ławki, cześć z nich trafi na sąsiedni skwer Wolności, gdzie zastąpią stare, zniszczone już ławki. Wybudowana zostanie także nowa toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
 
Warte przypomnienia jest to, że planowane prace są w całości odzwierciedleniem projektu uzgodnionego podczas konsultacji z mieszkańcami. Sporządzono go na bazie ustaleń opracowanych podczas trzech spotkań warsztatowych projektanta z mieszkańcami. Odbyły się one kolejno w dniu 30.09, 01.10, 18.10 w 2016 r. i stanowiły ważny aspekt przy tworzeniu projektu modernizacji.
 
Ważne jest również to, że prace budowlane nie przewidują usunięcia drzew. Jeśli miałoby to nastąpić, może dotyczyć wyłącznie drzew obumierających, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Po przeprowadzonym jesienią przeglądzie,  uznano, że w grę mogłyby wchodzić tylko dwa takie drzewa - klon i złotokap zlokalizowane na granicy parku i dawnej siedziby Komendy Policji. 
 
Istotne jest też to, że jesienią ubiegłego roku wykonano nowe nasadzenia roślin na terenie parku, tj.; 3000 bylin, 2774 krzewy, 25 nowych drzew.
 
Planowane prace budowlane będą dofinansowane ze środków zewnętrznych. Miasto na czas modernizacji nie przewidywałoby zamknięcia parku. Czasowo byłyby niedostępne wybrane wejścia, co miałoby związek z prowadzonymi pracami w ich otoczeniu.
 
(przygotowano na podstawie opracowania miejskich specjalistów do spraw zieleni)
 
Wiesław Ciepiela
Rzecznik prasowy
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją