Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Prezydent Jacek Wójcicki kieruje pracami sztabu kryzysowego, który codziennie ocenia stan funkcjonowania miasta i zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa.
 
Najważniejsze obszary, którymi zajmuje się miejski sztab kryzysowy, to zdrowie publiczne, opieka społeczna, edukacja, gospodarka wodna i ściekowa, wywóz śmieci oraz transport publiczny.
 
Podczas wtorkowego posiedzenia sztabu we wszystkich tych obszarach sytuację uznano za stabilną. Sztab dostrzega jednak zagrożenia wynikające z możliwości zwiększającej się liczby zachorowań.
 
W obszarze opieki społecznej, powodem szczególnej troski jest sytuacja w domach pomocy społecznej. W DPS nr 1 wszyscy pracownicy zostali poddani testom. Potwierdziły one wynik dodatni u sześciu pensjonariuszy i 17 pracowników. Stan zdrowia wszystkich osób jest dobry. Wszyscy zostali odizolowani i są pod opieką. W DPS nr 2 testy potwierdziły zachorowanie u jednego pracownika. Znajduje się on na kwarantannie. 
 
Domy Pomocy Społecznej otrzymały od rządu RP dodatkowe środki finansowe na bezpieczeństwo oraz wynagrodzenie dla personelu za zwiększony czas pracy.
 
W gorzowskich żłobkach sytuacja jest stabilna, nie ma zagrożeń dla ich funkcjonowania.
 
W placówkach oświatowych w poniedziałek wyłączono z nauki stacjonarnej jeden oddział szkolny. Obecnie kwarantanna obowiązuje w poszczególnych klasach w 16 placówkach oświatowych.
 
Obsługa transportu publicznego, wywóz śmieci, ścieków i dostarczanie wody nie są zagrożone.
 
Wiesław Ciepiela
Rzecznik prasowy
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją