Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

20 października zmarła emerytowana dyrektorka gorzowskiego „Medyka” Halina Łazowska, żona Stanisława Łazowskiego, b. dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
 
Pogrzeb odbędzie się 30 października, w dniu jej 72 urodzin, na cmentarzu komunalnym. Spocznie w grobie teściów Mariana i Czesławy, pionierów Gorzowa.
 
Pochodziła z Gościkowa, uczyła się w Państwowej Szkole Medycznej Techników Analityki w Gorzowie, skończyła SN Szkół Medycznych w Warszawie, a w 1981 – zaoczne studia na Wydziale Chemii UAM, zrobiła też specjalizację z organizacji i zarządzania oświatą.
 
Od 1969 pracowała jako nauczycielka w Zespole Szkół Medycznych, w 1983 została kierowniczką szkolenia praktycznego, dwukrotnie wygrała konkurs na dyrektorkę Medycznego Studium Zawodowego, którym kierowała w latach 2000-2010.
 
W 1993-1999 była wizytatorem szkół medycznych w Wydziale Zdrowia UW, zajmowała się też zarządzaniem jakością w aspekcie integracji Polski ze wspólnotami europejskimi, w 1998 została rzeczoznawcą do spraw podręczników szkolnych. Była autorką kilku książek, w tym ćwiczeń z chemii organicznej, jest też współautorką książek z zakresu zarządzania i integracji, m.in. Techniki zarządzania i style kierowania (Koszalin 1998),  Zarządzanie jakością w aspekcie integracji Polski ze wspólnotami europejskimi (WOM, Gorzów 2000).
 
Była członkiem Europejskiego Towarzystwa Ekologicznego, działała we „Wspólnocie Polskiej” i w fundacji „Serce na dłoni”.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją