Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Przewodniczący Rady Miasta zwołał XXIX sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 28 października 2020 r.  o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny.
 
Transmisja z sesji tutaj
 
 
 
Porządek obrad tutaj.
 
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją