Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gorzów Wielkopolski

Już od poniedziałku 22 lutego policjanci Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. włączają się w szereg działań związanych z obchodami „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pozostających w takiej sytuacji. Zaplanowane w tym tygodniu dyżury policjantów i specjalistów dają każdemu zainteresowanemu szansę uzyskania profesjonalnej pomocy.

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., podobnie jak w latach ubiegłych, włącza się do działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przestępstwem. Od 22 do 28 lutego policjanci z gorzowskiej jednostki pełnić będą dyżury, podczas których proponuja potrzebującej osobie fachowe wsparcie.

 Przypominamy również o możliwości uzyskania wszelkich informacji na temat instytucji, które świadczą pomoc materialną i niematerialną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Aktualna lista organizacji dostępna jest na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl

Zamieszczamy wykaz punktów, w których w ciągu „Tygodnia” uczestniczyć będą policjanci jednostek Policji na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego wraz ze specjalistami z innych instytucji, gdzie będzie można uzsykać potrzebne informacje i wsparcie.

 

asp. Agata Kądziołka

Wydział Prewencji

Komenda Miejska Policji w Gorzowie WIelkopolskim

Pliki do pobrania