Analityk big data – opis zawodu

Zajęciem analityka od wielkich liczb (big data) jest pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i wyciąganie wniosków z dużej ilości rozmaitych danych. Te mogą pochodzić z różnych źródeł i mieć różne zastosowanie – naukowe, handlowe, marketingowe, administracyjne, kryminalne albo medyczne. Analityk Big Data, posługując się np. silnikiem Hadoop gromadzi duże liczby danych z danej dziedziny zainteresowania. Z założeni, a skala badawcza jest ogromna, obejmująca całe regiony czy państwa. Na tej podstawie analityk big data stara się dostrzegać regularności tendencje, a także zmiany tychże.

Badać może preferencje konsumenckie, zachowania życiowe, efektywność środków przekazu czy działania specyfiku. Ważne, aby wyciągnięte w ten sposób wnioski miały wartość użytkową dla pracodawcy oraz wynikały z logicznego ciągu przyczynowo – skutkowego. Następnie analityk musi ze swoich obserwacji sporządzić raport, także w formie komputerowej wizualizacji.

Szczegóły pracy analityka big data szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/jak-wyglada-praca-eksperta-big-data/

Analityk big data – wymagania na stanowisko

Do tego typu pracy potrzebne są specyficzne umiejętności – zdolność do analitycznego, logicznego i chłodnego myślenia. Taka osoba musi potrafić dostrzegać zależności i tendencje, które nie rzucają się w oczy. To wymaga spostrzegawczości, drobiazgowości, dokładności i cierpliwości. Podobnie jak w sporządzaniu raportów i wyników. Przygotowanie merytoryczne do zawodu dają studia wyższe na kierunkach analizy danych czy big data – na przykład Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim albo Szkoła Główna Handlowa. Mile widziane jest doświadczenie w pracy nad danymi – choćby w ośrodkach badawczych czy urzędach statystycznych.

Więcej o tym jak zostać analitykiem big data przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-ekspertem-big-data/.

Analityk big data – zatrudnienie i zarobki

Zatrudnienie na tego typu stanowisku znaleźć można w urzędach administracji państwowej albo w dużych firmach, które operują ogromną ilością danych i potrzebują ich przetwarzania i analizy do celów komercyjnych. Tyczy się to sektora IT, handlowego, produkcyjnego, medycznego, kosmetycznego, rozrywkowego czy polityki i mediów. Często występujące stanowiska pracy to inżynier Hadoop, architekt techniczny albo data scientist. Efekty pracy analityka big data przynoszą firmie spore zyski, co odzwierciedlają jego zarobki – w Polsce to przeciętnie 10 000 – 15 000 zł.

Więcej o zarobkach analityków big data można znaleźć na stronie https://www.zlecenia.pl/blog/ile-zarabia-ekspert-big-data/.