8 lutego 2022, godz. 11.00

„Od zabawy i słuchania do czytania” – spotkanie dla dzieci 2 i 3 letnich nieuczęszczających do żłobka i przedszkola – obowiązują zapisy tel. 95 721 58 49 / Biblioteka Herberta, ul. Sikorskiego 107 / Oddział Dziecięcy / sala 5