Przypominamy, że dobór do Policji trwa nadal. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdziecie na stronie internetowej gorzowskiej Policji w zakładce REKRUTACJA. Najbliższe przyjęcie do służby zaplanowane jest w terminie 19 września.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub Komendach Powiatowych województwa lubuskiego następujące dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służbie
  • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać  w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl

 

 

 

 

 

nadkomisarz Magdalena Ziętek

Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • Plakat "Dołącz do najlepszych" na zdjęciu stoją policjantki i policjanci