23 maja 2023 r., godz. 11.00-12.00

Od zabawy i słuchania do czytania. Dzień Mamy i Taty – zajęcia animacyjno- plastyczne dla dzieci 2-3 letnich nieobjętych edukacją przedszkolną wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy, tel. 95 721 58 49 / Biblioteka Herberta, Oddział Dziecięcy, ul. Sikorskiego 107