Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. rozpoczyna badanie liczby osób bezdomnych
W sercu nocy, pod osłoną gwiazd, Gorzów Wielkopolski podejmie kroki, by lepiej zrozumieć i wspomóc swoich najbardziej narażonych mieszkańców. W nadchodzącym tygodniu, miasto zainicjuje unikatową akcję mającą na celu dokładne zliczenie osób bezdomnych. To nie tylko badanie liczebności, ale przede wszystkim krok ku zrozumieniu potrzeb i lepszemu planowaniu wsparcia społecznego.
  1. Akcja zliczenia osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. odbędzie się w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.
  2. Badanie ma na celu pozyskanie danych socjodemograficznych osób bezdomnych, co pomoże w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej.
  3. Gmina, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, jest zobowiązana do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zameldowanej na pobyt stały.
  4. Definicja osoby bezdomnej, według ustawy, obejmuje osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym oraz niezameldowane na pobyt stały.
  5. Początek badania zaplanowano na godzinę 19.00 w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7.

W tę jedną, chłodną noc, kiedy większość z nas będzie spała w ciepłych łóżkach, zespół Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i wolontariusze wyruszą na ulice, by dotrzeć do tych, którzy stracili dach nad głową. Misja ta jest o tyle ważna, że dane, które uda się zebrać, nie będą tylko zimnymi statystykami. Mają one szansę stać się fundamentem dla budowania bardziej skutecznego systemu wsparcia dla osób bezdomnych, oferującego nie tylko schronienie, ale i realną pomoc w powrocie do stabilności życiowej.

Warto podkreślić, że zdefiniowanie osoby bezdomnej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pozwala na szerokie spojrzenie na problem bezdomności, nie ograniczając się tylko do osób żyjących na ulicy, ale również tych, które z różnych przyczyn nie mogą zamieszkać w swoich domach. Tym samym, akcja liczenia osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. staje się ważnym krokiem ku zrozumieniu i rozwiązaniu problemu bezdomności w mieście.

Przekroczenie progu Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w nocy z 28 na 29 lutego będzie początkiem wyjątkowej nocy dla wielu osób. Ta inicjatywa to przypomnienie, że każdy gest zrozumienia i wsparcia ma znaczenie w budowaniu społeczności, która nie zostawia nikogo za burtą.


Na podst. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego